مصاحبه با خبرنگاران خبرگزاری های استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

در حاشیه بازدید از انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، خبرگزاری های خراسان جنوبی نیز با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مصاحبه کردند.

در این مصاحبه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درمورد افزایش قیمت کود اوره و نحوه تامین و توزیع کود صحبت کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید