تامبن و ارسال مقدار 10 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله به شهرستان پیرانشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار 10 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله به شهرستان پیرانشهر در روز پنج شنبه  هجدهم دیماه سال جاری خبر داد و افزود : کود ارسالی از بابت سهمیه بهاره و سرک پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شده و توسط کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه توزیع میگردد  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید