توزیع 622 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع622تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان نور در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار  توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نور توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید