توزیع 502 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع502تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان نور در9 ماهه سال جاری از طریق کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3کارگزار  توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نور توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید