تهیه کودهای کشاورزی از مراکز مجاز توزیع در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی استان خواست برای اطمینان از کیفیت و استاندارد بودن، کلیه نهاده های کشاورزی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و کد دار وزارت جهاد کشاورزی( کارگزاری ها و فروشندگی های سموم) تهیه نمایند. خرید نهاده های کشاورزی خارج از شبکه مجاز توزیع، کشاورزان را با چالش جنس های نامرغوب و ضرر های اقتصادی مواجه می کند.

 

دکتر محمدی با بیان اینکه توزیع صحیح نهاده های کشاورزی و حمایت از قشر تلاشگر کشاورز برای ما ارزش بحساب می آید. لذا تمام تلاش مجموعه سازمانی، انجام خدمات توزیع کود برای کشاورزان استان بصورت دقیق و منظم می باشد. هدف ما حمایت از کشاورزان و افزایش امنیت غذایی در تولید محصولات کشاورزی است. همچنین با اشاره به اینکه کشاورزان میتوانند از خدمات مشاوره ای کارگزاران متخصص توزیع نهاده های کشاورزی بهره مند شوند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید