اهداء لوح تقدیر به شرکت خدمات حمایتی کشارزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با توجه به مشارکت فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در نوزدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی ،ابیاری ، زراعت ونهاده ها لوح تقدیری از طرف مدیر یت نمایشگاه به شرکت خدمات حمایتی استان اهداء گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید