توزیع 655 تن کود اوره برای مجتمع بزرگ زراعی دشت ناز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 655 تن کود کشاورزی از نوع اوره برای مجتمع بزرگ زراعی و باغی دشت ناز مازندران   در9 ماهه سال جاری  خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار  توزیع ویژه تحت پوشش برای مجتمع بزرگ زراعی وباغی مکانیزه دشت ناز مازندران اختصاص یافت و توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید