گزارش روند ادامه توزیع گندم بذری در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

با توجه به اینکه حدود 70 درصد بذور گندم خریداری شده از کشاورزان استان هرمزگان (در طبقات مادری ، پرورشی و گواهی شده رقم چمران 2) بوجاری ، ضدعفونی و کیسه گیری و انبار شده بود ، خوشبختانه توزیع همچنان ادامه داشته و رو به اتمام بوده و ما بقی نیز به زودی توزیع خواهد شد و به محض اتمام این میزان ، 30 درصد بوجاری نشده هم ، بوجاری و در اختیار کشاورزان عزیز استان قرار خواهد گرفت.

( توضیح اینکه فصل کشت گندم در این استان تا اواخر دی ماه بوده و برخی از کشاورزان استان ، حتی در بهمن ماه نیز کشت می نمایند.)

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید