بازدید از انبارهای استان مرکزی

بازدید رییس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبارهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 بازدید مدیرمحترم  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی جناب مهندس موسوی و هییت همراه  , ازکلیه  انبارها در مناطق مختلف استان وشهرستان ساوه ،  جهت تامین و تدارک وذخیره سازی و توزیع به موقع کود های شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان ، مورد بررسی قرار دادند و نکات مهمی را به واحد بازرگانی کود و انبارداران محترم در خصوص تهیه و تدارک و چیدمان مناسب و صفافی کودها با توجه  انبارگردانی پایان سال ابراز نمودند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید