بوجاری وپارت چینی550 تن از بذرهای خام خریداری شده برنج( شلتوک) در سایت بذرگیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از پروسس550 تن بذرخام خریداری شده از پیمانکاران تولید بذر استان تا تاریخ بیست دوم دی ماه خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی برای تولید بذر گواهی شده مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در حال عملیات پروسس بذر می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید