گزارش استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از حمل و تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از بندر و نظارت بر توزیع کود با توجه به افزایش تقاضا و تاکید بر کنترل دقیق و برخورد جدی با توزیع کود خارج از شبکه خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کود های فله پس از کیسه گیری به سرعت برای کارگزاران ارسال تا در دسترس کشاورزان متقاضی قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید