توزیع 20 تن کود سولفات پتاسیم از طریق شرکت دانش و فن در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 20 تن  کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم  در شهرستان جویبار در9 ماهه سال جاری از طریق شرکت دانش وفن  خبر  داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودسولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار  توزیع دانش و فن کشاورزی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان جویبار توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید