بازدید گروه پایش و نظارت از انبارکارگزاری روستای دهقاید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

بازدید گروه پایش و نظارت استان، بر توزیع کودهای شیمیایی از انبارکارگزاری روستای دهقاید شهرستان دشتستان در مورخ ۲۲ دی ماه ۹۹ بازدید کردند.

در این بازدید کلیه موارد مربوط به توزیع کودهای شیمیایی براساس سامانه جدید و توصیه های لازم توسط گروه پایش به کارگزار صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید