تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه مقدار 30 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان سرایان از طریق کارگزاران تحت پوشش توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید