حمل مستقیم 50تن کوداوره به شهرستان اسلام ابادغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار50تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید