بازدید

بازدید و سرکشی مستمر از روند بوجاری بذرسویا رقم کتول گواهی شده اتحاد یه تعاونی روستایی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان  از بازدید  و سرکشی مستمر از  روند بوجاری بذرسویا  رقم کتول گواهی شده  اتحاد یه تعاونی روستایی گرگان خبرداد

وی  تصریح کرد :بر اساس  قرارداد خرید و بوجاری بذر سویا این شرکت با اتجادیه تعاونی روستایی گرگان مقرر شد637 تن بذر سویا کتول گواهی شده,40 تن امیر مادری و 41 تن دانه مرغوب سویا بوجاری شود.واین بازدید به منظور نظارت بر روند بوجاری، بسته  بندی ، توزین ، پارت چینی و لیبل زنی  با هدف هماهنگی و  نظارت  بیشتر  بارعایت  استاندارد های موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال  انجام  شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید