بازرگانی سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم بهترین منبع تامین و ازت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی   مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی   استان ، از  آگهی  فراخوان  عمومی  مناقصه  یک مرحله ای  30 هزار  تن  کود سولفات آمونیم   خبرداد تولید  کنندگان داخل استان می توانندبرای اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

 هزار  جریبی   تصریح  کرد:این کود ٢١ درصد ازت و 23 درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های استان است.(خاک های قلیایی)

✅چنانچه خاک قلیایی و pH   آن بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تاحدودی pH   اهش می یابد.

سولفات آمونیوم بهترین منبع تامین ازت و گوگرد برای،درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند.

⭕️از آنجا که ازت این کود به شکل آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است،آمونیوم به صورت تبادلی به ذرات  رس متصل گردیده و کمتر از کودهای ازته دیگر در خاک شسته می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید