آگهی فراخوان عمومی

از آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای خرید 30 هزار تن کود دی آمونیوم فسفاتDAP) (و30 هزارتن کود کلرور پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی   مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی   استان ، از  آگهی  فراخوان  عمومی  مناقصه  یک مرحله ای خرید 30 هزار  تن  کود دی آمونیوم فسفاتDAPو30 هزارتن کود کلرور پتاسیم  خبرداد.

 تولید  کنندگان داخل استان می توانندبرای اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید