جلسه ویدئوکنفرانس با مبادی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

جلسه ای  ویدئوکنفرانس بررسی نیاز کودهای شیمیایی  روز چهارشنبه مورخ 99/10/18 از ساعت 9 لغایت 11:30  در سالن جلسات  ،  با حضور جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره و معاونت فنی و جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاونت امور بازرگانی و  سرکار خانم مهندس نظری مدیر محترم طرح و برنامه وجناب آقای مهندس هرمزی مدیر محترم نگهداری و توزیع و مدیران محترم مبادی برگزارشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید