شهرستان نمین

تامین کود شهرستان نمین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 104.920 کیلوگرم کود شیمیایی اوره و 1.000 کیلوگرم  کود فسفات تریپل و 10.000 کیلو گرم کود سولفات پتاسیم در آذر ماه سال 99 به کارگزاری آقای جعفر گلچین واقع در شهرستان نمین تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید