حمل 400 تن کود به کارگزاران استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از حمل چهارصد تن کود به کارگزاران استان در تاریخ 27 و28 دی ماه سال جاری خبرداد.

مهندس قاسمی گفت: مقدار 355 تن کود اوره،25 تن کود سوپرفسفات تریپل و20تن کودسولفات پتاسیم  به کارگزاران استان از مبداء مرودشت وانبار مرکزی کرمان بارگیری وحمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید