توزیع 13000 تن انواع کودهای کشاورزی N P K از ابتدای فصل زراعی توسط کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

،به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع 13000تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از ابتدای فصل زراعی جاری تا 29 دیماه سال 1399 دراستان  خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه استان گیلان به لحاظ شرایط آب و هوایی و معتدل بودن اکثر مناطق آن در طول سال همواره وجود یک یا چند محصول کشاورزی را در مزرعه یا باغ تجربه می نماید و هرگز کشاورزی در این استان به لحاظ تغییر فصل و دما متوقف نمی شود. لذا ضرورت آمادگی در تدارک، تامین و توزیع کود از طریق کارگزاریهای این شرکت همواره متصور و مورد تاکید می باشد. محمدی در ادامه سخنان خود گفت:تولیدات کشاورزی گیلان بسیار متنوع است و برخی محصولات آن در مقیاس ملی از جایگاه،اعتبار واهمیت ویژه ای برخور می باشند. میزان تنوع کشت درمحصولات کشاورزی گیلان نزدیک به هفتاد نوع  می رسد. لذا ضرورت تامین کودها وذخایر انبارهای استراتژیک برای کشت این محصولات که در طول سال مبادرت به کشت آنها می باشد ضروریست.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید