توزیع مستقیم 3000 کیلوگرم کود کشاورزی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 3000کیلوگرم  کود کشاورزی از انواع پر مصرف در شهرستان گلوگاه  در9 ماهه سال جاری به صورت مستقیم  خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود های کشاورزی  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید