توزیع 850 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی تولید در مراکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع805 تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف  در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران  در9 ماهه سال جاری  از طریق تعاونی تولید تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود های کشاورزی   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  4 کارگزار  توزیع تعاونی تولید    تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید