تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان اردبیل انبار علیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 25 تن کود اوره از مبدا کرمانشاه مورخ 99/10/23 در کارگزاری آقای ابوالفضل علیایی واقع در شهرستان اردبیل تخلیه شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید