شهرستان نهاوند استان همدان

حمل انواع کود شیمیایی به شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار 450 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در دیماه سالجاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان نهاوند حمل شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: از مقدار 450 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه حمل شده برای شهرستان نهاوند، مقدار 245 تن کود شیمیایی اوره، مقدار 93 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم و 112 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است که طبق سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات کشاورزی منطقه در بین کشاورزان توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید