تامین وتوزیع2815تن کوداوره دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددردی ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار2815تن کوداوره جهت بهره برداران سطح استان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید