در بیست و پنجمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای کشاورزی

اعلام آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای همیاری با شرکت های تولیدکننده کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در آستانه کشت بهاره تامین نیازکشاورزی به کودهای فسفاته از منابع داخلی، در اولویت کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قراردارد.

حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، در بیست و پنجمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای کشاورزی که با حضور شرکت های تولیدکننده کودهای فسفاته داخلی برگزار گردید، ضمن بیان مطلب فوق به ارایه گزارشی از عملکرد کارگروه طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در هفت ماهه گذشته، پرداخت و از شرکت های تولیدکننده داخلی کودهای فسفاته خواست تا از فرصت موجود حداکثر بهره برداری را نموده و با تلاش دوچندان این امکان را برای کشاورزی کشور فراهم سازند که بدون در نظر گرفتن واردات کودهای کشاورزی، کلیه نیازهای بخش کشاورزی به کودهای فسفاته از محل تولید داخلی این نوع کود، برآورده گردد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین نیاز بخش کشاورزی به کودهای فسفاته در کشت بهاره در هفته گذشته طی آگهی دو مناقصه ی عمومی نسبت به خرید 100 هزارتن کود فسفاته سیزده درصد و تامین 100 هزارتن کود فسفاته سیزده درصد به صورت کارمزدی اطلاع رسانی نموده است، تا بدین ترتیب بتواند 200هزارتن کود فسفاته از منابع داخلی تامین نماید.

در این جلسه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، شرکت های تولیدکننده به بیان برخی مشکلات خود پرداخته که راهکارهای لازم از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت حضور بهینه این شرکت ها در مناقصات مورد اشاره ارایه گردید.

مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، سال 1399 را از حیث محدودیت های مالی، ارزی و افزایش هزینه های مواد اولیه، حمل و نقل، پرسنلی و تنش هایی که دائما در حوزه های مختلف اقتصادی به بخش تولید وارد شده است، سال ویژه یی خوانده و مجددا آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در چهارچوب طرح خودکفایی کودهای کشاورزی برای همیاری با شرکت های تولیدکننده داخلی، جهت پوشش نیاز بخش کشاورزی به کودهای مختلف اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید