تامین وتوزیع 10533 تن کود اوره در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 10533 تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان بابل در10 ماهه سال جاری خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق34 کارگزار  توزیع کود بخش های خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان بابل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید