اجرای استانداردهای جدید تولید بذر برنج ابلاغ شده از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از سال زراعی آینده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از طریق مکاتبه با ریاست سازمان جهاد کشاورزی گیلان و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  درخواست اجرای پروتکل و استانداردهای بذری جدید برنج از سال زراعی آینده خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در حال عملیات بوجاری پارت چینی و... (پروسس بذر) می باشد. لذا پس از اتمام دوره خرید بذر خام از پیمانکاران نامه تغییر استانداردهای بذر برنج به این شرکت جهت اجراء ابلاغ گردید که عملا سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و بر این اساس از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال درخواست اجرای استاندارد بذری از سال آینده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید