برگزاری جلسه شورای مدیران جهاد کشاوزی در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

 جلسه با حضور آقای مسافر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

جناب آقای مهندس خلیل نیکشاد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین جناب آقای احمد شهریارمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از تلاشهای صادقانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خصوصاً آقای مسافر و همکاران مدیریت اردبیل درتامین و حمل به موقع کودهای شیمیایی از مبادی مختلف کشوربه استان در شــرایط خاص و حساس مقطــع زمانی  و جلوگیری ازبازتاب منفی تبعات کمبود کود در استان، تشکرو قدردانی کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید