توصیه ترویجی " اهمیت استفاده از بذرهای اصلاح و گواهی شده برنج"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارائه توصیه ترویجی اهمیت و مزایای استفاده از بذر اصلاح و گواهی شده برنج از طریق اطلاع رسانی و خدمات مشاوره ای کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی استان خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه بذر مهم ترین و اساسی ترین نهاده در تولید محصول می باشد. نقش این نهاده مهم در زراعت برنج به عنوان یک غله استراتژیک در کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. نقش و اهمیت بذر استاندارد در افزایش تولید برنج که بطور متوسط حدودبیش از 10 درصد می باشد. بذر یکی از مهم ترین عوامل دستیابی به پتانسیل واقعی عملکرد و بهبود کیفیت محصول می باشد.آنچه در زراعت برنج بسیار اهمیت دارد کیفیت بذر و تولید گیاهچه های قوی برای نشاکاری است. بذر خوب و استاندارد بایستی خالص، عاری از بذور سایر ارقام، عاری از بذر علف هرز، آفات و بیماریهای بذرزاد و قوه نامیه بالا باشد. به بذرهای که این شرایط را داشته باشند در اصطلاح "بذر گواهی شده" می گویند.

بنابراین تولید بذر گواهی شده برای حفظ خلوص ارقام،افزایش درآمد کشاورزان و حفظ منابع ژنتیکی در پایداری تولید برنج و امنیت غذایی نقش مهمی دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید