اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کود سولفات پتاسیم توسط کشاورزان  شهرستان آبدانان خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای سالجاری تا 6 بهمن ماه مقدار 30 تن  کودشیمیایی سولفات پتاسیم بین  کشاورزان شهرستان آبدانان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت : از ابتدای سالجاری تا کنون مقدار 2454تن ونیم  انواع کود شیمیایی در آبدانان توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.