نمونه برداری از کود های ارسالی به کارگزاران استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

درراستای برنامه کنترل و نظارت برروند فرآیند توزیع و فروش کود های شیمیایی و برابر هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته ،همکاران فنی این شعبه از تاریخ 7/9/1397لغایت 14/9/1397به کارگزاریهای مختلف در شهرستانهای مرودشت ،شیراز ،ممسنی ،رستم و داراب مراجعه و ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ضرورت تکمیل فرم های توزیع روزانه کود های مختلف ،نسبت به انجام عملیات نمونه برداری از کودهای اوره ،سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به تعداد 30نمونه همراه با تکمیل فرم صورتجلسه اقدام و جهت بررسی و آنالیز به آزمایشگاه دفتر مرکزی ارسال شده است.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید