تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر شنبه شهرستان دشتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر شنبه مرکز بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی مورخ ۸ بهمن ماه ۹۹ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید