کشتی اردوان

حرکت کشتی اردوان به سمت بندر عسلویه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی اردوان جهت حمل و بارگیری کود شیمیایی اوره به سمت بندر عسلویه در حال حرکت می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید