تامین کود

تامین کود کشت و صنعت مغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 396.160 کیلوگرم کود اوره در دی ماه سال 99 به کشت و صنعت مغان تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید