نشست کارشناسان ستاد کشت پائیزه (كلزا و گندم) دراستان همدان11111111

مهندس حسین فضلی مدیرشرکت خدمات حمایتی كشاورزي استان همدان طی گفتگو با روابط عمومی شركت خدمات حمايتي كشاورزي از نشست کارشناسان ستاد کشت پاییزه دراستان همدان خبرداد.

مهندس حسین فضلی مدیرشرکت خدمات حمایتی كشاورزي طی گفتگو با روابط عمومی شركت خدمات حمايتي كشاورزي از نشست کارشناسان ستاد کشت پاییزه دراستان همدان خبرداد.

به گفته مهندس فضلی نشست ستاد کشت پاییزه کلزا و گندم درسال زراعی 94/95 درمحل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضورمدیران - معاونين و کارشناسان بخش های مختلف کشاورزی استان ، شرکت خدمات حمایتی كشاورزي استان ، نمایندگان هواشناسی وبانک کشاورزی برگزار گردید .

در این نشست اضافه بر گزارش هواشناسی و بیمه محصولات کشاورزی ، پنل آموزشی توسط مدیران بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزری و شرکت خدمات حمایتی كشاورزي استان برگزار گردید ودر پایان هر بخش به پرسشها و ابهامات مطرح شده از سوي شركت كنندگان پاسخ داده شد .

 مهندس فضلی ضمن تأکید براهمیت کشت کلزا و معرفی ارقانم هیبرید وارداتي در خصوص تأمین و تدارک نهاده های مورد نیاز کشت پائیزه خصوصاً بذز کلزا مورد نیاز اعلام امادگی نمودند.     

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید