جمع بندی حسابهای سنواتی ماشین آلات در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

جلسه جمع بندی حسابهای سنواتی ماشین آلات با حضور آقای مهندس خاکی مدیر محترم امور ماشین آلات  ، آقای مهندس شفیعی مشاور محترم امور حقوقی شرکت ، سرکار خانم مهندس نظری معاون محترم امور مالی شرکت که از استان تهران ( دفتر مرکزی ) طی طریق  نموده اند  و با حضور آقای مهندس وظیفه دان مدیر محترم شعبه خراسان رضوی و آقای مهندس یاشیری مسئول محترم  مالی و آقای مهندس محمدزاده مسئول محترم  امور قراردادها و تولید کنندگان ماشین آلات استان  که به  جهت رفع مغایریت حسابهای فی مابین در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در مورخ 17 آذر سال 1397 راس ساعت 16  برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید