تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان مشگین شهر ، شهر قصابه

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 73.000 کیلوگرم کود اوره و 29.020 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به کارگزاری شهرستان مشگین شهر ، شهر قصابه آقای مهدی دروگری در دی ماه سال 99 تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید