تامین کود سوپر فسفات تریپل شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 6200 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل به کارگزاران شهرستان نهبندان از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید