جلسه نظارت بازار کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تشکیل جلسه ای با جانشین رئیس سازمان آقای مهندس طاهریان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

مقرر شد همچون گذشته کلیه کشاورزان مراجعه کننده نسبت به خرید کود از طریق اطلاعات موجود در سامانه کنترل و بعد از یاداشت مشخصات و اخذ اسناد نسبت به تحویل کود اقدام گردد و چنان چه موارد مشکوک مشاهده گردد جهت اقدام بعدی به نزدیک ترین مرکز جهاد کشاورزی مراجعه تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید