برگزاری کلاس اموزشی اخلاق در برخورد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود برگزاری یکدوره کلاس اموزشی دو روزه اخلاق در برخورد با همکاری حراست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برای نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی در محل سالن ترویج برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید