برگزاری مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان سمنان در بهمن 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه یک هزارو هفتصد و پنجاه تن انواع نهاده های کشاورزی شهرستان شاهرود و دو هزار تن انواع نهاده های کشاورزی سمنان ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یادشده ، در روز دوشنبه، سیزدهم بهمن ماه سال جاری، ساعت 10 صبح،  با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید