عملکرد امور مالی استان گیلان در دی ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از فعالیت های صورت گرفته در حوزه  امور   مالی  استان گیلان در  دی ماه1399 به شرح زیر  خبرداد؛

  • ثبت و صدور 71 فقره سند مالی
  • ثبت و صدور مفاصا حساب برای کارگزاران
  • بایگانی اسناد مالی
  • تامین مالی اعتبارات
  • بررسی مدارک کارگزاران جهت دریافت کارمزد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید