فروش

فروش کود به تفکیک مبدا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 284.000 کیلوگرم کود شیمیایی از مبدا نمایندگی مرودشت به کارگزاران استان اردبیل در دی ماه سال 99 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید