اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 5062  تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف   درشهرستان قائم شهر  در10 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق25 کارگزار توزیع کودتحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان قائم شهر توزیع شد