بازدید از منطقه سیستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

بازدید جناب آقای مسعودی فر و جناب آقای نظری به اتفاق آقای ملاشاهی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و آقای بختیاری کارشناس مسئول بذر از سیستم بوجاری منطقه سیستان در تاریخ99/11/14

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید