بارگیری وحمل مقدار 270 تن مواد حاصل از بوجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از فروش ،بارگیری وحمل مواد حاصل از بوجاری مقدار حدود 270 تن  خبر داد:

مسعود میرزایی گفت :مقدارحدود 270 تن مواد حاصل از بوجاری که شامل ضایعات  جو وگندم در انبار مرکزی این مدیریت شامل می شد ،بعد از انجام مراحل آگهی مزایده فروش ومشخص شدن برنده طبق توزین باسکول بارگیری وحمل گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید