جلسه با مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی طی جلسه ای که با مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی داشت، به ارائه گزارش در خصوص چگونگی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی استان پرداخت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید